Disclaimer


De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste informatie bevat. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Punta Prima Pleasure geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Punta Prima Pleasure is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van  Punta Prima Pleasure en op het Punta Prima Pleasure-logo rusten auteursrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Punta Prima Pleasure.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Punta Prima Pleasure-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Punta Prima Pleasure niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Punta Prima Pleasure toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@puntaprimapleasure.com.